top of page

Smartare insulindosering

Diact

Diact är ett nytt digitalt hjälpmedel som med hjälp av avancerad AI analyserar all data från dina hjälpmedel och identifierar mönster, analyserar och optimerar dina måltidsdoser och inställningsfaktorer. Diact är gratis för dig som patient. 

Funktioner

knife_and_fork.png
Bättre måltidsdoser

 

Diact analyserar dina måltidsdoser och hur ditt blodsocker påverkas vid dagens tre huvudmåltider och ger personligt anpassade förslag till hur doserna bör justeras.

patterns_icon_2.png
Mönster

 

Ofta finns det återkommande mönster i datat som kan vara svåra att hitta själv. Diact hjälper dig och visar hur återkommande mönster uppträder under dagens olika delar. Naturligtvis har diact även den populära modaldagsvyn som visar medelvärde och spridning över dygnet. 

Optimala inställningsfaktorer

 

Kolhydratkvot, insulinkänslighetsfaktor och insulinets verkanstid. Dessa parametrar för bolusguider behöver anpassas för varje individ. Diact gör detta utifrån just ditt data för att säkerställa att du får de bästa inställningarna.

metrics_icon.png
Nyckeltal och trender

 

God blodsockerkontroll handlar både om att undvika höga och låga värden. Måltider är en särskild utmaning. Diact gör det enkelt att följa upp din behandling och se vad som går bra respektive var det finns förbättringsområden.

Lämpligare basaldoser

 

Korrekta basaldosinställningar är viktiga för en god blodsockerkontroll över hela dygnet. Diact analyserar dina doser och föreslår ändringar för ett jämnare blodsocker.

Videomöten

 

Modern diabetesvård kräver möjlighet för distansmöten. Med diacts videomötesfunktion kan du och din vårdgivare enkelt ses.

Anchor 3
Anchor 2

På datorn, på plattan eller i telefonen?

 

Diact finns som webbtjänst för dator (ingen nedladdning krävs) och kommer snart även som app för android och iOS.
localhost_3009_(iPad).png
bottom of page