Smartare insulindosering

Diact

Diact är ett nytt digitalt hjälpmedel som med hjälp av avancerad AI analyserar all data från dina hjälpmedel och identifierar mönster, analysesrar och optimerar dina måltidsdoser och inställningsfaktorer. Diact är gratis för dig som patient. 

Funktioner

knife_and_fork.png
Bättre måltidsdoser

 

Diact analyserar dina måltidsdoser och hur ditt blodsocker påverkas vid dagens tre huvudmåltider och ger personligt anpassade förslag till hur doserna bör justeras.

patterns_icon_2.png
Mönster

 

Ofta finns det återkommande mönster i datat som kan vara svåra att hitta själv. Diact hjälper dig och visar hur återkommande mönster uppträder under dagens olika delar. Naturligtvis har diact även den populära modaldagsvyn som visar medelvärde och spridning över dygnet. 

Optimala inställningsfaktorer

 

Kolhydratkvot, insulinkänslighetsfaktor och insulinets verkanstid. Dessa parametrar för bolusguider behöver anpassas för varje individ. Diact gör detta utifrån just ditt data för att säkerställa att du får de bästa inställningarna.

metrics_icon.png
Nyckeltal och trender

 

God blodsockerkontroll handlar både om att undvika höga och låga värden. Måltider är en särskild utmaning. Diact gör det enkelt att följa upp din behandling och se vad som går bra respektive var det finns förbättringsområden.

Lämpligare basaldoser

 

Korrekta basaldosinställningar är viktiga för en god blodsockerkontroll över hela dygnet. Diact analyserar dina doser och föreslår ändringar för ett jämnare blodsocker.

Videomöten

 

Modern diabetesvård kräver möjlighet för distansmöten. Med diacts videomötesfunktion kan du och din vårdgivare enkelt ses.

 
 

På datorn, på plattan eller i telefonen?

 

Diact finns som webbtjänst för dator (ingen nedladdning krävs) och kommer snart även som app för android och iOS.
localhost_3009_(iPad).png

Vanliga frågor

Stödjer Diact både insulinpumpar och insulinpennor?


För tillfället stödjer Diact endast insulinpumpar, men stöd för även uppkopplade insulinpennor beräknas komma i framtiden.
Jag vet att Diact kan ge mig rekommendationer. Vad krävs för att jag ska kunna se dem?


Diact analyserar ditt data och presenterar därefter analysresultat för din vårdgivare. Din läkare eller sjuksköterska kan sedan godkänna och eventuellt justera inställningarna. Därefter blir de synliga i ditt diact-konto. Om du inte kan se några rekommendationer kan det bero på flera saker: 1. Din klinik är inte ansluten till diact. Skicka ett mail till oss (info@dianovator.se) och berätta vilken klinik du går till så kontaktar vi dem. 2. Se till att du laddat ner både glukosdata och insulinanvändningsdata. Det kan dröja ett par minuter innan analyserna är tillgängliga efter uppladdning. 3. Har din vårdgivare godkänt analyserna? Om du vet att din vårdgivare godkänt resultaten, men du ändå inte kan se dem, kan du pröva att ladda om sidan (refresh i din browser).
Hur får Diact mitt data?


Det finns flera sätt att ladda upp data till diact: 1. Med diacts webbapplikation ( https://app.diact.se) kan du ladda upp Diasend- och Carelinkfiler. 2. Din klinik kan, om de är anslutna, ladda upp data från Diasend om du givit ditt samtycke. 3. Inom kort kommer du även kunna ladda upp din glukos och insulindata via Diacts mobilapp.
Är Diact gratis?


Ja, Diact är gratis för privatpersoner! För kliniker erbjuder vi en gratis testperiod. Kontakta oss (info(at)diact.se) för mer information.
Jag har bara möjlighet att ladda upp CGM- eller Freestyle Libre-data. Kan jag ändå använda Diact?


Ja, absolut! Du kan till exempel:

  • Undersöka diacts unika mönsterdetektering som hittar mönster i ditt data som annars kan vara svåra att se,
  • Ta del av modaldagsstatisitk, dvs, hur ditt blodsocker varierar över dygnet,
  • Följa upp och jämföra hur din blodsockerkontroll utvecklas över tid med mått som tid-inom-normalomrädet eller hur ofta du har höga eller låga värden,
  • Ta del av identifierade positiva trender respektive förbättringsområden avseende glukoskontrollen, och
  • Videochatta med din läkare eller sjuksköterska.
Däremot krävs både glukosdata och insulindata för att kunna göra analyser av måltidsdoser, inställningsfaktorer (ISF, KH-kvot och IOB-duration) eller basaldoser.
Finns Diact som mobilapp?


Inte än, men vi jobbar på det!
Jag har redan en smart pump (såsom Medtronic 670G eller Tandem t-slim:X2) som kan ta beslut själv. Hur kan diact hjälpa mig?


Det finns nu smarta insulinpumpar som kan stoppa doseringen och i vissa fall även själv öka basaldosen. För att dessa pumpar ska fungera så bra som möjligt är de viktigt att inställningsfaktorerna insulinkänslighetsfaktor (ISF), kolhydratkvot (KH-kvot) och insulinduration (IOB-duration) är väljusterade. Detta kan diact hjälpa dig med. Pumparna kan ej heller bestämma dosstorlek eller dosera automatiskt vid måltider, utan detta måste göras manuellt. Här kan diacts måltidsanalys hjälpa dig hitta de bästa måltidsdoserna.
Måste min klinik också vara ansluten?


För att kunna ta del av Diacts hela funktionalitet och rekommendationer måste din klinik vara ansluten till tjänsten. Det finns dock en hel del du kan göra även om din klinik ännu inte är ansluten, såsom:

  • Undersöka Diacts unika mönsterdetektering som hittar mönster i ditt data som annars kan vara svåra att se,
  • Ta del av modaldagsstatisitk, dvs, hur ditt blodsocker varierar över dygnet,
  • Följa upp och jämföra hur din blodsockerkontroll utvecklas över tid med mått som tid-inom-normalomrädet eller hur ofta du har höga eller låga värden,
  • Ta del av identifierade positiva trender respektive förbättringsområden avseende glukoskontrollen, och
  • Se sammanställd statistik och grafik över dina måltider.